Doživotní záruka na motor pračky Miele

Kvalitě našich přístrojů věříme. Proto vám nyní nabízíme doživotní záruku na motor jakékoliv pračky Miele zcela zdarma.

Doživotní záruka na motor znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí standardní záruky.
Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost Doživotní záruky na motor začíná v návaznosti na tuto záruku.

Miele se zavazuje odstranit případné závady motoru pračky s Doživotní zárukou v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů. Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele.

Doživotní záruku zdarma může zákazník získat pouze na pračku prádla, kterou zakoupí u autorizovaného prodejce Miele na území České republiky, na e-shopu Miele nebo v Miele Experience Center v Praze nebo v Brně v období od 1. 4. 2023 až do odvolání.

Registrace doživotní záruky na motor pračky Miele není nutná!

Doživotní záruku nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely.

Doživotní záruka se nevztahuje na závady, pokud:

- vznikly následkem nedodržení platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze;

- byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován

- byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy;

- byly na přístroji provedeny opravy nebo změny neautorizovanými servisními službami;

- byly tyto na příslušenství přístroje, které však není standardním příslušenstvím k takovému typu přístroje;

- byly při předchozí opravě nebo změně přístroje použity jiné než originální náhradní díly Prodávajícího a příslušenství, které nebylo Prodávajícím odsouhlaseno;

- vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze;

- byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze;

- vznikly používáním přístroje k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

Současně s doživotní zárukou na motor pračky Miele nabízíme na všechny pračky a myčky Miele Záruku proti škodám způsobeným vodou. S námi máte jistotu, že v případě nežádoucího úniku vody z přístroje Miele poskytneme kupujícímu peněžní náhradu za věcné škody za předpokladu, že byl přístroj odborně nainstalován. Podrobné podmínky záruky proti škodám způsobeným vodou naleznete zde

Letáček ke stažení naleznete zde.